به یک متخصص امور بانکداری و سرمایه گذاری در کانادا تبدیل شوید  


          مدرسین ما

مدرسین ما امتحانات را با تراز حداقل ۸۸٪ گذرانده اند و در کانادا مشغول به کار هستند 

آمادگی برای امتحان

  • تست آموزشی
  • آزمون شبیه ساز
  • اردو آموزشی

   تدریس خصوصی

ما جلسات آنلاین خصوصی جهت دوره آموزشی اوراق بهادار کانادا  برگزار می کنیم